نگین بوکان


درباره گروه بزرگ املاک نگین

مهندس حامد غفاری موسس گروه بزرگ املاک نگین ، بیش از یک دهه به عنوان یکی از سازندگان خوشنام منطقه یک شناخته شده و فعالیت می کرد.
همین موضوع باعث شد تا از توان مدیران فروش متخصص منطقه و سابقه طلایی خود بهره برد تا شعبه نگین بوکان در خاص ترین منطقه تهران راه اندازی شود.
امروز به خود می بالیم که خانواده ای متخصص از کارشناسان و مدیران فروش مطرح و نامی در منطقه شمیران گرد هم جمع آمدند تا مفهوم سرمایه گذاری ملکی
در این منطقه را معنایی جدید ببخشند.